Sekcja Usług Sieciowo-Serwerowych
  (dawniej Uczelniany Ośrodek Komputerowo Sieciowy)
Uniwersytet Jagielloński
  Informacje dla użytkowników       Zasoby komputerowe       Oprogramowanie       Dokumentacje   
     Projekt Accelrys (MSI/BIOSYM) w Polsce      Informacje Wewnętrzne      Ciekawe Linki   
     Pracownicy      Kontakt      Oferty Pracy
  Sekcja Usług Sieciowo-Serwerowych informuje iż strona którą Państwo ogladają jest od dawna utrzymywana jedynie w celach archiwalnych. Adres pod którym znajdą Państwo aktualne informacje to: http://www.suss.uj.edu.pl/extranet-w-sieci-uj

Extranet w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego

W sieci komputerowej uruchomiono VPN SSL Gateway umożliwiający realizację nowych usług internetowych. Urządzenie umożliwia dostęp z lokalizacji spoza sieci UJ tj. z sieci domowych, z zagranicy itd. do tych usług internetowych, które są normalnie limitowane z powodów licencyjnych lub technicznych tylko do pracy wewnątrz sieci komputerowej UJ. Urządzenie zapewnia także bezpieczne, szyfrowane połączenie z zasobami sieci UJ.

W chwili obecnej uruchomiono kilka profili.

Profil pierwszy (ogólny):

 • Umożliwia dostęp do baz danych, bibliograficznych itd. poprzez protokoły: http, https, ssh oraz telnet.
 • Rozpoczęcie sesji następuje po zaloginowaniu się przy pomocy standardowych przeglądarek internetowych (obsługiwane: Internet Explorer, Mozilla, FireFox).
 • Każdy użytkownik ma możliwość stworzenia sobie indywidualnych "bookmarków" adresowych.
 • Adres do loginowania: https://extranet.uj.edu.pl/
 • Jako "login name" i hasło należy podać dane z centralnego systemu autoryzacji usług LDAP, tego samego, który obsługuje nową centralna pocztę komputerową UJ. Aby skorzystać z nowej usługi należy wcześniej przeprowadzić do końca proces aktywacji poczty komputerowej w nowym centralnym systemie pocztowym. Tak, więc "login name" jest pełnym adresem pocztowym użytkownika (typu imie.nazwisko@uj.edu.pl) a hasło jest to samo, co dla poczty.
 • Po zaloginowaniu się aplikacja przeglądarki internetowej w danym oknie (zakładce - "tab") uzyskuje adres IP gatewaya z sieci wewnętrznej UJ.
 • Cała dalsza komunikacja z komputera do gatewaya jest realizowana w szyfrowanym kanale VPN SSL/TLS.
 • Zmiana przez użytkownika hasła dostępowego automatycznie zmienia go dla wszystkich usług korzystających z centralnego serwera LDAP (tj np. do dostępu do centralnej poczty komputerowej)
Profil drugi (SAP):
 • Umożliwia bezpieczne logowanie do systemu SAP poprzez progam SAP Logon
 • Adres do loginowania: https://extranet.uj.edu.pl/sap
 • Do wykorzystywania przez komputery z Windows XP / Vista 32bit
 • Opis korzystania z VPN SSL Gateway dla Windows XP / Vista 32bit dostępny jest tutaj
Profil trzeci (SAP Vista 64bit):
 • Umożliwia bezpieczne logowanie do systemu SAP poprzez progam SAP Logon użytkownikom systemu Windows Vista w wersji 64 bitowej
 • Adres do loginowania: https://extranet.uj.edu.pl/sap1
 • Do wykorzystywania tylko przez komputery z Windows Vista 64bit
 • Opis korzystania z VPN SSL Gateway dla Windows Vista 64bit dostępny jest tutaj

Uwagi:

 • Urządzenie pozwala na stworzenie wiele różnych profili dedykowanych dla usług wymagających specyficznej autoryzacji użytkownika. Dlatego też, gdy występują problemy z dostępem poprzez VPN proszę o kontakt z Panem mgr Arkadiuszem Wierzbowskim z SUSS (email:arkadiusz.wierzbowski@uj.edu.pl)
 • Jako przykład użycia: dostęp z domu do baz i wydawnictw których spis jest na stronie Biblioteki Jagiellońskiej (http://www.bj.uj.edu.pl/zb/lbazyz1_pl.php) i oznaczonych jako "online wszystkie komputery sieci UJ".
Rozwiązywanie problemów: